Over ons

Diensten

Projecten

Contact

Home

Nieuwleusen Tel. 06 - 21 801 527

"; // Webmaster E-mail $Anti_Spam = "0"; // Anti Spam Tijd in Minuten ( Voer "0" om de Spam Beveiliging uit te zetten ) $fout_text = TRUE; // Bij Fout Text Rood maken ( TRUE voor aan, FALSE voor uit ) $fout_vakje = TRUE; // Bij Fout Border om Vakje Rood maken ( TRUE voor aan, FALSE voor uit ) $html = FALSE; // Een HTML email // Hierna hoef je niks meer te veranderen! $naam = $_POST['naam']; $email = $_POST['email']; $telefoon = $_POST['telefoon']; $bericht = $_POST['bericht']; $bericht_wrap = wordwrap ($bericht, 40, "\n", 1); // IP van de verstuurder if(getenv($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $ip = getenv($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']); } elseif(getenv($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) { $ip = getenv($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']); } else { $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; } $host = gethostbyaddr($ip); // Host van verstuurder if($html) { // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$wm_naam.">\r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$wm_naam.">\r\n"; // Bericht $message = ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
"; $message .= ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
"; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
"; $message .= ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
Naam:".$naam."
E-mail:".$email."
Bericht:".$bericht."
 
Datum:".date("d-m-Y H:i:s")."
IP:".$ip."
Host:".$host."
"; } else { // Headers $headers = "From: \"lonsain-metselwerken.nl\" \r\n"; $headers .= "Reply-to: $email <".$email.">\n"; //$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; //$headers .= "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1"; // Bericht $message = "Naam: ".$naam." \n"; $message .= "E-mail: ".$email." \n"; $message .= "Telefoon: ".$telefoon." \n"; $message .= "Bericht:\n".$bericht_wrap." \n "; $message .= " \n "; $message .= "Datum: ".date("d-m-Y H:i:s")." \n"; $message .= "------------------------------------------------------- \n "; $message .= "IP: ".$ip." \n "; $message .= "Host: ".$host." \n "; } // Mail Checker function checkmail($mail) { $email_host = explode("@", $mail); $email_host = $email_host['1']; $email_resolved = gethostbyname($email_host); if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$mail)) $valid = 1; return $valid; } // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(!isset($_COOKIE['mailformulier'])) { // Alles Controleren Wanneer er op Verzenden wordt gedrukt if(isset($_POST['verzenden'])) { $fout = ""; if((empty($naam)) OR (strlen($naam) < 3) OR (eregi(">", $naam))) { $fout .= "Er is nog geen naam ingevuld
"; unset($naam); $fout_vakje_naam = "input_fout"; $fout_text_naam = "text_fout"; } if((empty($email)) OR (strlen($email) < 7) OR (eregi(">", $email))) { $fout .= "Er is nog geen e-mailadres ingevuld
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } elseif(checkmail($email) == 0) { $fout .= "Het ingevulde e-mailadres is niet correct
>"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } if((empty($telefoon)) OR (strlen($telefoon) < 3) OR (eregi(">", $telefoon)) ) { $fout .= "Er is nog geen telefoonnummer ingevuld
"; unset($telefoon); $fout_vakje_telefoon = "input_fout"; $fout_text_telefoon = "text_fout"; } if(empty($bericht)) { $fout .= "Er is nog geen bericht ingevuld
"; unset($bericht); $fout_vakje_bericht = "input_fout"; $fout_text_bericht = "text_fout"; } elseif(strlen($bericht) < 2) { $fout .= "Dit bericht is te kort
"; $fout_vakje_bericht = "input_fout"; $fout_text_bericht = "text_fout"; } if(!empty($fout)) { echo "

$fout

"; // Weergeven van de fout(en) } else { mail($wm_email,Berichtje,$message,$headers); // Bericht als mail succesvol is verzonden echo "Het bericht is verzonden! U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

"; echo ""; // cookie zetten tegen spam setcookie("mailformulier",1,time()+($Anti_Spam*60)); // formulier wordt niet weer getoond $Formulier = TRUE; header("refresh:3;url=".$site.""); } } } else { $Formulier = FALSE; echo ""; echo "

Spam Beveiliging


"; echo "Je kunt maar eens in de $Anti_Spam minuten een e-mail versturen!
"; header("refresh:3;url=".$site.""); } if(!isset($Formulier)) { ?> Contact

Vul onderstaand formulier in om ons een bericht te sturen of geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Naam:

E-mail:

Telefoon:

Bericht: